جستجوی
نشانی

نتایج جستجو آزمایشگاه

۲۲ نتیجه یافت شد.

آزمایشگاه پاتولوژی پادیس

۷۶۲۴۴۳۶۴
فاز ۲ شهر جدید پردیس فاز۲ پردیس - بلوار ملاصدرا-نرسیده به میدان امام خمینی - مجتمهع اداری رازی

آزمایشگاه پاتوبیولوژی تات

۷۷۷۴۲۸۹۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

آزمایشگاه پاتوبیولوژی سروین

۷۷۸۶۹۹۱۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

آزمایشگاه تشخیص طبی سینا شرق

۷۷۷۲۰۶۹۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

آزمایشگاه دکتر تقوی

۷۷۸۷۵۹۹۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

آزمایشگاه رها

۷۷۸۷۴۹۶۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

آزمایشگاه دکتر محرابیان

۷۷۳۷۱۶۲۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از خ مظفری تا خ شاهد

آزمایشگاه تخصصی ایران

۷۷۰۷۱۵۷۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از اتوبان باقری تا خ خوشوقت

آزمایشگاه نیک

۲۲۵۰۳۸۰۵
مجیدیه و شمس آباد خیابان استاد حسن بنا، شمال میدان ملت

درمانگاه مهر تهرانپارس

۷۷۳۷۴۰۸۵
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس ۲۱۲ شرقی مابین خیابان مظفری و خیابان خیری