جستجوی
نشانی

نتایج جستجو تأسیسات

۴۰ نتیجه یافت شد.

تاسیسات فنی قائم

۷۷۰۷۹۲۲۷
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس شمال خ خدابنده(گودرزی) بین خ مظفری و شاهد

فروشگاه حمید

۷۷۷۰۱۴۶۴
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا میدان پروین

تاسیسات قائم

۲۲۵۱۸۶۳۰
مجیدیه و شمس آباد خیابان شهید کرد، گلستان نهم، خیابان مولوی

تاسیسات آب و آتش

۰۹۱۲۸۳۵۱۶۲۲
مجیدیه و شمس آباد خیابان کمالی، خیابان مظفری، نرسیده به خیابان کرد

تاسیسات بهروز

۲۲۵۳۰۸۹۱
مجیدیه و شمس آباد خیابان شهید کرد، خیابان خانعلی، نرسیده به خیابان کمالی

تاسیسات ساختمان حیدری

۲۲۳۱۶۹۶۹
مهران خیابان شهید عراقی خیابان شهید کشوری خیابان سیف خیابان محمدی

تاسیسات کمیجانی

۷۷۸۸۱۵۴۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی

خدمات تاسیسات ناصر

۲۲۸۴۵۰۰۱
مهران شریعتی خواجه عبدالله انصاری خیابان تیسفون