جستجوی
نشانی

نتایج جستجو تاکسی تلفنی

۱۶ نتیجه یافت شد.

آژانس سورتمه کد ۱۰۶۴

۷۷۰۶۵۰۴۰
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس شمال خ خدابنده(گودرزی) بین خ مظفری و شاهد

تاکسی سرویس تک کد ۴۵۷

۷۷۲۹۲۱۷۷
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس حدفاصل خ رحمانی تا ۱۹۶ شرقی بین خ سجده ای و بلوارپروین

آژانس اتومبیل امیر و غزال کد ۵۲۱

۷۷۳۷۹۰۱۳
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس خ ارومی تا جوادیانفر بین باقری تا خ طاهری

تاکسی سرویس سمند

۲۲۳۰۱۰۳۵
مجیدیه و شمس آباد خیابان شهید کرد، گلستان نهم، خیابان مولوی

اتومبیل کرایه پرشین

۲۲۵۲۲۲۴۷
مجیدیه و شمس آباد خیابان شهید کرد، خیابان اسلامی

تاکسی سرویس المهدی کد ۱۲۳۴

۷۷۰۶۴۹۴۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۹۶ غربی بلوار اردیبهشت خ ۲۲۰

تاکسی سرویس ایثار

۷۷۳۸۳۹۳۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس ۱۹۶ غربی زفرقندی بلواراردیبهشت خیابان ۲۱۲

تاکسی سرویس پیشتاز کد ۳۴۲

۷۷۸۸۵۷۷۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس زفرقندی خیابان قزافی

پارامونت تاکسی کد ۵۲

۲۲۸۶۱۱۰۹
مهران خیابان خواجه عبدا... خیابان ششم

تاکسی سرویس سام

۲۲۸۹۰۰۰۱
سیدخندان شریعتی گل نبی پایین تر از میدان کتابی بلوار مجتبایی کوچه قهرمان