جستجوی
نشانی

نتایج جستجو تاکسی تلفنی

۲۰ نتیجه یافت شد.

تاکسی سرویس در

۷۷۷۰۶۵۴۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس بزرگراه رسالت بین خ تیرانداز و خ گلشنی

موسسه اتومبیل کرایه ۱۰۲

۷۷۸۶۳۴۰۰
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید

سینا تاکسی

۲۲۵۰۰۸۵۰
کاظم آباد خیابان بنی هاشم، پایین تر از خیابان رحیمی

زرین تاکسی

۲۲۳۱۱۸۱۸
کاظم آباد خیابان امیر نیا، ابتدای خیابان امیر کیانوش

آژانس سورتمه کد ۱۰۶۴

۷۷۰۶۵۰۴۰
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس شمال خ خدابنده(گودرزی) بین خ مظفری و شاهد

تاکسی سرویس تک کد ۴۵۷

۷۷۲۹۲۱۷۷
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس حدفاصل خ رحمانی تا ۱۹۶ شرقی بین خ سجده ای و بلوارپروین

آژانس اتومبیل امیر و غزال کد ۵۲۱

۷۷۳۷۹۰۱۳
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس خ ارومی تا جوادیانفر بین باقری تا خ طاهری

تاکسی سرویس سمند

۲۲۳۰۱۰۳۵
مجیدیه و شمس آباد خیابان شهید کرد، گلستان نهم، خیابان مولوی

اتومبیل کرایه پرشین

۲۲۵۲۲۲۴۷
مجیدیه و شمس آباد خیابان شهید کرد، خیابان اسلامی