جستجوی
نشانی

نتایج جستجو تهیه غذا

۲۷ نتیجه یافت شد.

تهیه غذای جلفا

۲۲۸۴۸۰۰۵
سیدخندان شریعتی جلفا

گروه غذایی شالی

۲۲۸۸۵۰۰۲
سیدخندان شریعتی گل نبی پایین تر از میدان کتابی بلوار مجتبایی کوچه دیانا

تهیه غذای طهران پارس

۷۲۱۸۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین فرجام و ۱۹۶

کترینگ سورانه

۷۷۰۷۹۷۵۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین ۲۱۲ تا زین الدین

تهیه غذا

۰۹۱۲۶۲۲۸۸۵۲
تهرانپارس غربی -شاهد بین مرادی و شهابی

رستوران و تهیه غذای گل نرگس

۷۷۳۴۷۷۰۵
تهرانپارس غربی -شاهد بین طاری و فلکه سوم

کترینگ زغالی ممتاز ایرانی

۷۷۷۹۸۳۱۸
تهرانپارس غربی -شاهد بین خیابان احسانی و ۲۰۰شرقی

تهیه غذای کلاسیک

۲۲۸۶۸۰۱۴
مهران شریعتی خواجه عبدا... خیابان ششم

تهیه غذای دلیجه

۰۹۱۰۵۷۱۱۳۷۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس بلوار شاهد بین ۱۷۸ شرقی و۱۷۶

تهیه غذای امیر خان

۲۲۸۶۹۱۹۱
مهران -ابوذر غفاری خواجه عبدالله