جستجوی
نشانی

نتایج جستجو جگرکی

۱۵ نتیجه یافت شد.

جگرستان

۷۷۷۳۴۶۷۵
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید

جیگر گوشه

۷۶۷۰۰۵۲۳
تهرانپارس تهرانپارس فلکه اول خ خوشوقت ۱۴۶ شرقی

اکبر جوجه تهرانپارس

۷۷۷۴۰۰۹۷
تهرانپارس تهرانپارس بین فلکه اول و سه راه تهرانپارس

جگرسرای عمو توکل

۲۲۳۲۷۱۸۷
کاظم آباد بزرگراه سردار سلیمانی (شرق به غرب)، بعد از خیابان استاد حسن بنا

جگرسرای ماهان

۷۷۸۶۶۷۷۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

جگرکی

۷۷۳۷۱۷۶۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از خ خوشوقت تا خ مظفری

جگر سرای وحید

۷۷۷۲۰۸۹۲
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی نرسیده به میدان پروین

باربیکیو تایم

۷۶۷۰۳۸۹۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی