جستجوی
نشانی

نتایج جستجو خدمات شهرداری

۱۲ نتیجه یافت شد.

غرفه بازیافت

تهرانپارس غربی تهرانپارس خ طاری بین خ خوشوقت تا خ سجده ای

غرفه بازیافت شهرداری

۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۸۰ تا ۱۷۸ شرقی مابین خ خوشوقت و خ سجده ای

شهرداری ناحیه ۵ منطقه۴

۷۷۳۷۳۳۷۷
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس ۲۱۲ شرقی قبل ازخ زین الدین بین خ خوشوقت تا مظفری خ جلیلوند

سرای محله وشورایاری تهرانپارس غربی

۷۷۸۶۴۰۲۰
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا میدان پروین

ستاد مدیریت بحران محله تهرانپارس غربی

تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ شرقی تا میدان پروین

سرای محله سیدخندان

۲۲۸۷۱۶۴۴
سیدخندان شریعتی گل نبی پایین تر از میدان کتابی

شورایاری محله سیدخندان

سیدخندان شریعتی گل نبی پایین تر از میدان کتابی

شهرداری ناحیه ۱ منطقه۴

۱۳۷
مهران شهید عراقیی خیابان عابدی ابتدای ملکی نصب

ستاد مدیریت بحران ناحیه ۱ منطقه۴

مهران شهید عراقیی خیابان عابدی ابتدای ملکی نصب