جستجوی
نشانی

نتایج جستجو خیاطی

۳۵ نتیجه یافت شد.

خیاطی فضلی خانی

۷۷۸۸۱۳۷۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ ۱۸۲تا فلکه سوم خ خوشوقت پاساژ فجر

خیاطی ساینا

۷۷۸۶۴۶۱۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ ۱۸۲تا فلکه سوم خ خوشوقت پاساژ فجر

خیاطی حورا

۲۲۵۲۴۳۸۴
مجیدیه و شمس آباد ضلع جنوبی میدان ملت

خیاطی موحدی

۷۷۷۳۴۱۲۲
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی ۱۷۴/۱ وخ مقدس مابین خ سجده ای تا خ شاهد

خیاط باشی

۰۹۱۹۳۳۶۶۲۳۰
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ تا خ خدابنده بین مظفری و شاهد

خیاطی الیا

۷۷۰۵۵۶۵۲
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس۱۹۶ تا خ خدابنده بین مظفری و شاهد