جستجوی
نشانی

نتایج جستجو رادیولوژی و سونوگرافی

۱۸ نتیجه یافت شد.

رادیولوژی دکتر سمانه بیات

۲۲۳۳۴۴۰۵
مجیدیه و شمس آباد میدان ملت، خیابان قلیچ خانی، نبش خیابان فضلعلی بیک

رادیولوژی وسونوگرافی تات

۷۷۷۴۳۰۰۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

دکتر محمد داوودی

۷۶۷۰۳۸۲۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

رادیولوژی و سونوگرافی وانیا

۷۶۷۰۳۸۱۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

رادیولوژی فک و صورت

۷۶۷۰۴۸۲۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

رادیولوژی و سونوگرافی خورشید

۷۷۸۸۱۱۲۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

رادیولوژی وسونوگرافی محیا

۷۷۷۲۹۱۹۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

رادیو لوژی و سونوگرافی دکتر میرکمالی

۲۲۵۰۷۰۱۷
مجیدیه و شمس آباد خیابان استاد حسن بنا، بالاتر از خیابان شاکری

سونوگرافی ورادیولوژی دکترمردانی

۷۷۸۸۴۴۵۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی