جستجوی
نشانی

نتایج جستجو طباخی

۱۲ نتیجه یافت شد.

طباخی قوچ میشک

۷۷۸۶۴۲۸۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین وفادار و خ ۲۱۲

سیراب وشیردان دوستان

۷۷۳۷۲۳۷۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از خ خوشوقت تا خ مظفری

طباخی یاران

۲۲۳۲۵۶۳۸
مجیدیه و شمس آباد بزرگراه سردار سلیمانی (شرق به غرب)، بعد از خیابان هدایتی

طباخی کاج

۲۲۳۲۲۷۲۸
مجیدیه و شمس آباد بزرگراه سردار سلیمانی (شرق به غرب)، بین خیابان شهید کرد و اردکانی

طباخی امیر

۷۷۸۸۸۲۸۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری بین فرجام و ۱۹۶

طباخی همرنگ

۷۷۳۷۰۷۰۸
تهرانپارس غربی -شاهد بین زین الدین و حاجیان

طباخی بره کوهی

۷۷۷۱۸۹۳۴
تهرانپارس غربی -شاهد بین خدابنده و میدان پروین