جستجوی
نشانی

نتایج جستجو فست فود و اغذیه فروشی

۱۱۱ نتیجه یافت شد.

پیتزا کنتاکی پارس

۷۷۸۸۸۶۶۶
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس خ خوشوقت خ نیمایی

اغذیه هادی

۷۷۸۶۰۵۲۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس بزرگراه رسالت بین خ تیرانداز و خ گلشنی

اسپریچو

۷۱۵۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس بزرگراه رسالت مابین اتوبان باقری و گلشن

برگر لند

۷۷۸۸۴۴۲۳
تهرانپارس تهرانپارس گلبرگ شرقی بین فلکه اول و رشید جنوبی

جیلیز ویلیز

۷۶۷۱۰۰۹۳
تهرانپارس تهرانپارس گلبرگ شرقی بین فلکه اول و رشید جنوبی

کندیک

۷۷۷۳۶۷۰۰
تهرانپارس تهرانپارس گلبرگ شرقی بین فلکه اول و رشید جنوبی

فست فود باگت

۸۱۰۳۰
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید

برو برگر

۷۷۷۳۷۰۰۳
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید

سیبزا

۷۷۷۰۱۱۳
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید

پرپروک

۱۵۴۱
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید