جستجوی
نشانی

نتایج جستجو متخصص ارتوپد

۱۱ نتیجه یافت شد.

دکتر محمد مهدی همتی

۷۷۷۳۷۸۹۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم بین ۱۸۶ و ۱۸۸ غربی

دکتر امید آقایی اقدم

۷۷۷۲۸۵۹۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

دکتر بهنام سلیمانی

۷۷۷۴۷۰۵۹
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

دکتر سیامک ارشادی

۷۷۸۸۴۰۵۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

دکتر رحمت اله آزادی

۷۷۷۰۸۱۷۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر معصومه مانی

۷۶۷۰۰۶۸۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس حدفاصل خ گلشنی تا خ خوشوقت

ارتوپدی فنی مهرآریا

۲۲۸۹۱۹۵۴
سیدخندان شریعتی روبروی خواجه عبدالله انصاری

دکتر سهیل مهدی پور

۲۲۸۹۶۱۵۲
مهران روبروی پارک شریعتی کوچه رودخانه