جستجوی
نشانی

نتایج جستجو متخصص ریه

۳ نتیجه یافت شد.

دکتر رحیمی

۷۷۷۰۳۸۰۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر فرهاد مصدق

۷۷۷۰۸۷۳۳
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

دکتر قمرتاج خانبابایی

۲۲۸۹۶۱۳۰
مهران روبروی پارک شریعتی کوچه رودخانه