جستجوی
نشانی

نتایج جستجو مرکز ترک اعتیاد

۴۴ نتیجه یافت شد.

ترک اعتیاد مفید

۷۷۷۱۵۲۲۷
تهرانپارس غربی تهرانپارس بزرگراه رسالت بین خ تیرانداز و خ گلشنی

مرکز ترک اعتیاد شفا

۷۷۸۶۷۱۲۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس بزرگراه رسالت بین خ تیرانداز و خ گلشنی

ترک اعتیاد نشاط

۷۷۷۳۷۶۴۰
تهرانپارس تهرانپارس گلبرگ شرقی بین فلکه اول و رشید جنوبی

ترک اعتیاد نیک آفرینان آتیه

۷۷۷۱۷۵۸۵
تهرانپارس تهرانپارس خ رشید مابین خ رسالت وخ گلبرگ

ترک اعتیاد پارسیان

۷۷۷۴۵۷۵۰
تهرانپارس تهرانپارس خ رشید مابین خ رسالت وخ گلبرگ

مرکز ترک اعتیاد مهیار طب

۷۷۸۷۳۴۴۶
تهرانپارس تهرانپارس بین چهارراه تیرانداز بزرگراه سردار سلیمانی

ترک اعتیاد پاکی و نشاط

۷۷۸۷۵۰۶۰
تهرانپارس تهرانپارس بین چهارراه تیرانداز بزرگراه سردار سلیمانی

مرکز درمان سوء مصرف مواد مهرگان

۷۶۲۴۵۱۳۶
فاز ۲ شهر جدید پردیس فاز۲ پردیس - بلوار ملاصدرا-نرسیده به میدان امام خمینی - مجتمهع اداری رازی

ترک اعتیاد به نگرآریا

۷۷۸۶۷۵۷۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی فلکه سوم ۱۹۲ غربی

ترک اعتیاد رازک

۷۶۷۰۳۸۴۱
تهرانپارس غربی تهرانپارس حدفاصل خ گلشنی تا خ خوشوقت