جستجوی
نشانی

نتایج جستجو میوه و سبزی فروشی

۶۳ نتیجه یافت شد.

بازار میوه و تره بار بنی هاشم

۰۹۱۲۴۵۷۵۱۸۷
کاظم آباد خیابان بنی هاشم، بالاتر از میدان بنی هاشم، نبش حافظ شرقی

میوه و تره بار نکین شرق

۷۷۸۶۹۰۲۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

سوپرمیوه نگین

۷۷۷۱۹۳۲۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

هایپر میوه تهرانپارس

۷۷۷۰۲۸۹۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

سوپرمیوه برادران

۷۷۸۷۱۴۱۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

سوپرمیوه گلستان

۷۷۷۱۵۶۹۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

تره بار چهار فصل

۷۷۸۷۳۲۵۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس خ طاری بین خ خوشوقت تا خ سجده ای

میوه و تره بار وفادار شرق

۷۷۰۶۸۷۳۲
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی کنار گذر زین الدین از خ مظفری تا خ شاهد

سوپرمیوه باغ بهشت

۷۷۳۶۸۱۹۲
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ ۲۱۲ مابین خ خوشوقت تا خ مظفری

میوه برادران

۷۷۰۵۷۰۳۵
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ ۲۱۲ مابین خخوشوقت تا خ مظفری