جستجوی
نشانی

نتایج جستجو پزشک عمومی

۱۲ نتیجه یافت شد.

دکتر زهرا میزان

۷۶۲۹۹۹۲۰
فاز ۲ شهر جدید پردیس فاز۲ پردیس - بلوار ملاصدرا-نرسیده به میدان امام خمینی - مجتمهع اداری رازی

دکتر یلدا الهیان فر

۷۶۲۹۹۹۶۰
فاز ۲ شهر جدید پردیس فاز۲ پردیس - بلوار ملاصدرا-نرسیده به میدان امام خمینی - مجتمهع اداری رازی

دکتر کیانا فرهی

۲۶۱۴۳۴۷۳
مجیدیه و شمس آباد میدان ملت، خیابان قلیچ خانی، نبش خیابان فضلعلی بیک

دکتر خسرو گوهری

۲۲۳۳۲۵۶۷
مجیدیه و شمس آباد خیابان استاد حسن بنا، نرسیده به خیابان امیرنیا

دکتر فاطمه میرشک داغیان

۲۶۳۱۱۲۷۴
مجیدیه و شمس آباد خیابان استاد حسن بنا، میدان سرباز بعد از خیابان خسروآبادی