جستجوی
نشانی

نتایج جستجو کبابی

۵۱ نتیجه یافت شد.

کبابی میلاد

۷۷۷۰۶۶۴۹
تهرانپارس تهرانپارس گلبرگ شرقی بین فلکه اول و رشید جنوبی

جگرستان

۷۷۷۳۴۶۷۵
تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید

جیگر گوشه

۷۶۷۰۰۵۲۳
تهرانپارس تهرانپارس فلکه اول خ خوشوقت ۱۴۶ شرقی

چلوکبابی آرش

۷۷۲۹۱۵۶۱
تهرانپارس تهرانپارس بزرگراه رسالت بین خ تیرانداز و خ گلشنی

کبابسرای ممتاز پارس

۷۷۷۶۱۵۷۲
تهرانپارس تهرانپارس خ دماوند رشید جنوبی

کباب وحلیم چهارفصل

۷۷۷۰۰۹۴۷
تهرانپارس تهرانپارس خ خوشوقت بین چهارراه تیرانداز و فلکه اول

کبابخانه بهار

۷۷۲۹۰۸۲۹
تهرانپارس تهرانپارس خیابان بهار خیابان صادقی

خانه کباب طهران

۲۲۳۱۳۳۱۱
کاظم آباد خیابان امیر نیا، پایین تر از کوچه نیلوفر

کبابخانه دوزلی

۷۷۷۳۱۸۲۸
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی خ خوشوقت از خ فرجام تا خ طاری ۱۸۲

کباب سنتی بناب

۷۶۷۰۲۹۰۶
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین ۱۸۲ و ۱۸۴ غربی