جستجوی
نشانی

نتایج جستجو مامایی

۱۱ نتیجه یافت شد.

سمیرا ادهمی

۷۷۲۹۵۸۲۶
تهرانپارس تهرانپارس گلبرگ شرقی بین فلکه اول و رشید جنوبی

بدری قاسمی

۷۷۸۶۷۹۷۰
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی مابین ۱۸۶ و ۱۸۸ شرقی تا خ خوشوقت

گلناز منصور کیایی

۲۲۳۰۹۵۹۳
مجیدیه و شمس آباد بزرگراه سردار سلیمانی، خیابان منصوری (خیابان ۱۶ متری دوم)،بعد از خیابان علی بخشی

دکتر صدیقه نوابی

۲۲۳۳۱۵۶۱
مجیدیه و شمس آباد خیابان استاد حسن بنا، نرسیده به خیابان امیرنیا

دکتر فاطمه شرافت (کارشناس مامایی)

۲۶۳۱۶۵۳۷
مجیدیه و شمس آباد خیابان استاد حسن بنا، نرسیده به میدان ملت

بیتا غلامی

۷۷۰۵۱۴۲۹
تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس ۲۱۲ شرقی قبل ازخ زین الدین بین خ خوشوقت تا مظفریکوچه الهی

دکتر اعظم السادات اشرفی

۷۷۷۱۵۲۶۴
تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی بین فلکه سوم واتوبان باقری خیابان ۱۹۶ غربی