جستجوی
نشانی

نتایج جستجو نواحی انتظامی

۱۲ نتیجه یافت شد.

پایگاه بسیج شهید چمران ۱۸۳

تهرانپارس تهرانپارس فلکه اول خ ۱۴۸ غربی

مقاومت بسیج ۱۸۳ شهید چمران

تهرانپارس تهرانپارس خ گلبرگ بین خ باقری و خ رشید

حوزه مقاومت بسیج ۱۸۳ شهیدچمران

تهرانپارس تهرانپارس خ دماوند مابین خ خوشوقت و خ رشید

پایگاه مقاومت بسیج رضویه

کاظم آباد ابتدای خیابان بنی هاشم، کوچه مرادی، کوچه احمدی، کوچه قزوینی

منطقه ۳ عملیات کنترل ترافیک بزرگراه

کاظم آباد خیابان امیر نیا، پایین تر از کوچه مسجد

مرکز بسیج شهید مرتضی فاطمی

تهرانپارس غربی تهرانپارس غربی اتوبان باقری نبش کوچه ۱۶۲

پایگاه بسیج محسن مظفری

تهرانپارس غربی فلکه سوم تهرانپارس ۲۱۲ شرقی بین باقری واخوت خ آقا بزرگی